Täyden palvelun projektitalo ja teollisuuden kunnossapidon ammattilainen

Bear Group Finland Oy on vuonna 2023 perustettu Porista käsin toimiva sähköalan
ja teollisuuden kunnossapidon ammattilainen. Työskentelemme maanlaajuisesti sekä tarvittaessa ulkomailla.

Palvelumme

Sähkö

Rakennussähköistys
Instrumentointi
Valvonta- ja käyttöönotto
Prosessisähköistys
Automaatio
Suunnittelu

Mekaniikka

Asennus
Valvonta- ja käyttöönotto
Suunnittelu

Toimintaperiaatteet ja laatupolitiikka

Kotimaisuus

Bear Group Finland on suomalainen yritys, joka käyttää kotimaista työvoimaa. Yrityksemme palveluksessa olevilla ammattilaisilla on korkea työmoraali ja halu menestyä alalla. Koko henkilöstömme kykenee itsenäiseen työskentelyyn, ovat oma-aloitteisia ja ottavat vastuun työstään. Meillä on myös laaja yhteistyö- ja alihankintaverkosto.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on jatkuva toiminnan parantaminen sekä toiminnan koon kasvattaminen, jotta voisimme palvella tilaajiamme aina vain paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Rekrytointi

Olemme erittäin tarkkoja rekrytoinnissa sekä alihankkijoiden valinnassa, koska haluamme myydä tilaajillemme sellaista, jota itse ostaisimme. Meille laatu ja tilaajapalvelu sekä sitä kautta tilaajatyytyväisyys ovat ykkösasiat. Tilaajasuhteen aktiivinen ylläpito myös toteutuksen jälkeen on meille tärkeää.

Sopimukset

Noudatamme tilaajan kanssa solmittuja sopimuksia, lakeja, asetuksia ja muita viranomaisvaatimuksia. Noudatamme toiminnassamme sähkö- ja konealan standardeja.

Kehitys

Liiketoimintamme kannattava kasvu takaa asiakkaillemme pitkäaikaisen kumppanuuden ja toimintamme jatkuvuuden sekä kehittymisen.

Ympäristö

Huomioimme toiminnassamme ympäristöasiat lajittelemalla jätteet ja toimimalla vaatimusten mukaan. Tilaajien tiloissa noudatamme tilaajavaatimuksia ja pyrimme tuottamaan vähemmästä raaka-aineesta enemmän. Sitoudumme ympäristön suojelun ja työturvallisuuden tason jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen estämiseen. Avoimen ilmapiirin avulla olemme sitoutuneet kuulemaan ja osallistamaan henkilöstöämme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja turvallisempaan työskentelyyn. Henkilöstöä kannustetaan työkyvyn ylläpitoon osallistumalla kulttuuri- ja urheilutapahtumiin.

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa tavoitteemme on 0 tapaturmaa. Pidämme laitteet kunnossa, käytämme asianmukaisia suojavälineitä ja noudatamme alan lakeja ja standardeja sekä omia työohjeitamme. Siisteys ja järjestys luovat perustan tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle. Poistamme toimintamme liittyvät riskit ja vaarat hyvällä ennakkosuunnittelulla ja riskien tunnistamisella.

Ennakointi

Kokonaisvaltainen, ennakoiva toimintatapa säästää ympäristöä ja varmistaa toiminnan laadun ja turvallisuuden.

Standardit

Bear Group Oy:n toimintajärjestelmä noudattaa standardeja ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (työturvallisuus).

Toimintajärjestelmämme noudattaa standardeja ISO 9001 (laatu), ISO 14001
(ympäristö) ja ISO 45001 (työturvallisuus).

SGS_ISO 9001_TCL_LR
SGS_ISO 14001_TCL_LR
Imprimer

Bear Group Finland lukuina

1,7 m€

Liikevaihto 2023

42 hlö

Henkilöstö

Sähkö 30 hlö
Mekaniikka 7 hlö
Suunnittelu 4 hlö

Yhteistyö

Yrityksemme on jäsenenä tilaajavastuu.Fi -palvelussa, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa ja Suomen yrittäjissä sekä olemme Tukesin
rekisteröimä sähköurakoitsija.